Удружење Срба града Суботице „Арсеније Чарнојевић“ основано је ради остваривања следећих циљева:

  • Неговање културе, традиције и историје Срба Суботице и околине
  • Очување идентитета и права српског народа на подручју града Суботица
  • Организовање скупова, радионица и саветовања са темама неговања културе и традиције и очувања интереса српског народа у Суботици и околини
  • Објављивање публикација
  • Сарадња са стручним институцијама и другим удружењима