У саставу председника Удружења и заменика председника Удружења